IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja?

Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja osnovni dokument, s katerim se vzpostavi sistem varnosti in zdravja pri delu v določeni organizaciji. V izjavi o varnosti z oceno tveganja je potrebno  tveganja pisno oceniti, katerim so delavci oz. posamezniki izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Cilj priprave ocene tveganja pri delu je, da se identificirajo potencialne nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare ter da se izvajajo potrebni ukrepi, s katerimi se znižajo nevarnosti na sprejemljivo raven.

Kdo potrebuje po ZVZD-1 izjavo o varnosti z oceno tveganja?

Delodajalec (s.p. in d.o.o z zaposlenimi), samozaposlene osebe in kmetje.

Kdaj revizija izjave o varnosti z oceno tveganja?

Revizijo in dopolnitev izjave o varnosti z oceno tveganja se opravi ko:

  • obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
  • se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,
  • obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Torej izjavo o varnosti z oceno tveganja je treba dopolnjevati in popravljati (pripraviti revizijo) ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja (na primer novi stroji, nova opravila). Prav tako je potrebno pripraviti revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja, če je na določenem delovnem mestu nov delavec, ki dela na določenem delovnem mestu, bistveno drugačen od prejšnjega delavca (višina, starost, vid, druge omejitve). Revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja je potrebno pripraviti tudi, če je prišlo do tehnološkega napredka, če znanstvene raziskave pokažejo, da je verjetnost za nastanek zdravstvenih težav večja kot je bilo ugotovljeno prej oz. če se ugotovijo nova tveganja, ki v trenutku ocenjevanja tveganj še niso bila poznana.

Najpogostejše napake pri izjavah o varnosti z oceno tveganja

Inšpektorji so pri inšpekcijskem nadzoru v letu 2014 ugotovili največji delež kršitev povezanih z neustrezno vsebino izjave o varnosti z oceno tveganja. Neustreznosti so bile predvsem vezane na določitve tveganj, ocenjevanja tveganj ter opredelitve potrebnih ukrepov. Zato je pomembno, da pripravi izjavo o varnosti z oceno tveganja strokovno podkovana oseba. Oceno tveganja pripravi strokovni delavec ali zunanje strokovne službe z delovnim dovoljenjem.

Predvidene globe vezane na izjavo o varnosti z oceno tveganja

ZVZD-1 določa tudi globe od 2.000 do 40.000 € za delodajalca, ki nima ocenjenih tveganj, ne sprejeme izjave o varnosti in ne naredi revizije izjave o varnosti z oceno tveganja.

 

Potrebujete pomoč. Pišite nam.