POŽARNI RED

Požarni red je dokument, v katerem je določena organizacija varstva pred požarom, predvideni ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, navodila za ravnanje v primeru požara ter način usposabljanja.

Za katere objekte je potrebno izdelati požarni red?

Zavezanci za izdelavo požarnega reda so lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov (razen eno- in dvostanovanjskih stavb), poslovnih in industrijskih objektov oziroma delodajalci, če niso lastniki objektov, poslovnih, industrijskih in drugih delovnih prostorov, ki jih uporabljajo.

Torej, če imate poslovni prostor v stanovanjskem objektu in v njem izvajate dejavnost morate imeti izdelan Požarni red.

Kdo izdela požarni red?

Tisti, ki ima pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in pogoje za pridobitev obvestila.

Za katere objekte se mora poleg požarnega reda izdelati še požarni načrt in načrt evakuacije?

Požarni red

Požarni načrt

Evakuacijski načrt

Področje 1 stavbe (če ni katera od spodaj navedenih)

DA

Stopnja požarne ogroženosti 3 ali več

DA

DA

DA

V objektu je lahko hkrati več kot 100 ljudi

DA

DA

DA

Stavbe s sončno elektrarno povezano na javno omrežje

DA

DA

Stavbe z oskrbovanimi stanovanji

DA

DA

Hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno namestitev

DA

DA

Gostinskih stavbah za kratkotrajno namestitev

DA

DA

Stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (šole, vrtci, fakultete itd.)

DA

DA

Stavbah za zdravstvo (bolnice, zdravstveni dom, itd.)

DA

DA

Kakšna je predvidena globa?

Predvidena globa, če nimate požarnega reda, znaša od 1.300 do 10.000€.

 

Potrebujete pomoč. Pišite nam