IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU

V skladu z ZVZD-1 je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela (IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU).

Kdaj je potrebno opraviti izpit iz varstva pri delu?

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela:

  • ob sklenitvi delovnega razmerja,
  • ob razporeditvi na drugo delo,
  • ob terminu določenem v izjavi o varnosti z oceno tveganja,
  • ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter
  • ob spremembi v delovnem procesu, ki ima lahko za posledico spremembo na področju varnosti pri delu.

Kdo mora opraviti izpit iz varstva pri delu?

  • odgovorne osebe v podjetju (s.p., gospodarske družbe, d.o.o.)
  • zaposleni v podjetju
  • honorarno zaposleni osebe v podjetju kot so tudi študentje in dijaki, zaposleni po podjemni pogodbi

Ste se vi ali vaši zaposleni že opravili izpit iz varstva pri delu že v nekem drugem podjetju?

Izpit iz varstva pri delu je vezan na vaše novo delovno okolje in podjetje, zato opravljan izpit iz varstva pri delu pri prejšnjem delodajalcu žal ne morete uveljavljati. Prav tako zakon o ZVZD-1 prenosa izpita iz varstva pri delu ne omogoča. Izpit iz varstva pri delu mora biti opravljeno pred začetkom z delom pri novem delodajalcu.

Pri kom lahko opravite izpit iz varstva pri delu?

Pri strokovni delavec ali  zunanji strokovni službi, ki imajo dovoljenje za delo.

Za koliko vas lahko oglobi inšpektor, če nimate izpita iz varstva pri delu?

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, pri katerem delavci nimajo opravljenega izpita iz varstva pri delu. Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori ta prekršek.

Potrebujete vi ali vaši delavci izpit iz varstva pri delu? Pišite nam.