SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije?

Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet po Zakonu o kemikalijah. Za izvajanje tega zakona se določi svetovalca za kemikalije.

Svetovalec za kemikalije mora imeti z vami sklenjeno pogodbo. K vlogi za pridobitev dovoljenja se doda izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Več o dovoljenjih najdete tu.

Kdo je lahko svetovalec za kemikalije?

Svetovalec za kemikalije mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske, farmacevtske ali agronomske smeri, ter opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Katere so naloge svetovalca za kemikalije?

Svetovalec za kemikalije mora:
– poznati proizvodni ali prodajni program pravne ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije,
– poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti po tem zakonu in drugih zakonih in predpisih, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
– svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona in drugih zakonov in predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
– zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije,
– sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet.

Potrebujete svetovalca za kemikalije? Pišite nam.