VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi.

Za vas organiziramo usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi.

 

Delavec na usposabljanju pod temo Varnost in zdravje pri delu z nevarnimi snovmi spozna nevarne lastnosti nevarnih snovi, pikograme, varnostne liste, preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega dela in varnega delovnega okolja, predstavljeni so mu ukrepi, ki jih izvedemo v primeru izrednega dogodka (nenamerno sproščanje hlapov, razlitje, brizgi v oči in na kožo, požar,…) in ukrepi prve pomoči ob zastrupitvi z nevarnimi snovmi. Seznanimo ga z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu v zvezi z nevarnimi snovmi, s tveganji za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v zvezi z nevarnimi snovmi, predstavljene so mu pravice in dolžnosti delavca in delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnega dela in varnim delovnim okoljem delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi.

Bi radi, da tudi pri vas organiziramo usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi? Pišite nam.