OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Kdo mora imeti oceno požarne ogroženosti?

Oceno požarne ogroženosti morajo imeti izdelano lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov.

Kdo lahko izdela oceno požarne ogroženosti?

Oceno ogroženosti izdelajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene v Pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kako se izdela ocene požarne ogroženosti?

Ocena požarne ogroženosti za objekt se izdela v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti.

Ocena zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v okoljih:

  • naravnem;
  • bivalnem;
  • industrijskem, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi;
  • industrijskem, obremenjenem z nevarnimi snovmi in v
  •  prometu.

Kakšne so stopnje požarne ogroženosti?

Pri oceni požarne ogroženosti se ugotavljajo te stopnje požarne ogroženosti:
1. stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost;
2. stopnja 2 – majhna požarna ogroženost;
3. stopnja 3 – srednja požarna ogroženost;
4. stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost;
5. stopnja 5 – velika požarna ogroženost in
6. stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost.

Čemu služi ocena požarne ogroženosti?

Na podlagi dobljenih stopenj, ki smo jih pridobili z izračunom požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati primerne ukrepe varstva pred požarom.

Potrebujete pomoč. Pišite nam.