PREGLED IN PREIZKUS DELOVNE OPREME

Kaj je delovna oprema?

Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu.

Obveznosti delodajalca

Delodajalec mora po Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme  zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcu, da opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.

Kdaj je potrebno narediti pregled in preizkus delovne opreme?

  • po namestitvi in pred prvim zagonom,
  • po premestitvi na drugo delovno mesto,
  • periodično v rokih, ki jih je določil proizvajalec opreme oz. v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev

Kdo lahko opravi pregled in preizkus delovne opreme?

Pregled delovne opreme za vas lahko opravijo samo pooblaščene organizacije z dovoljenjem za delo.

Kakšna je predvidena globa?

Predvidena globa po Zakon o varnosti in zdravju pri delu za ne opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme  je od 2.000 do 40.000 evrov.

 

Želite, da vam naredimo pregled delovne opreme? Pišite nam.