USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Kdo mora biti usposobljen za varstvo pred požarom?

Zakon o varstvu pred požarom določa, da mora delodajalec poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom.

Kdaj mora biti delavec usposobljen za varstvo pred požarom?

Usposabljanje za varstvo pred požarom mora biti izvedeno ob:

  • nastopu dela,
  • premestitvi na drugo delovno mesto,
  • spremembi ali uvajanju nove tehnologije
  • periodično v odvisnosti od stopnje požarne ogroženosti objekta oz. okolja.

 

Kriterij

Obdobje  (let)

5. in 6. stopnja požarne ogroženosti

2

3. in 4. stopnja požarne ogroženosti

3

Za gašenje usposobljena oseba

3

Oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacijo

3

Kdo lahko usposablja delavce za varstvo pred požarom?

Usposabljanje za varstvo pred požarom lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje v Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kakšna je predvidena globa, če delavci niso usposobljeni za varstvo pred požarom?

Z globo od 1.300 do 20.000 € se kaznuje pravna oseb in samostojni podjetnik, ki ne usposobi za varstvo pred požarom vsakega, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, ob nastopu dela ali premestitvi na drugo delovno mesto ali ob začetku opravljanja drugega dela ali spremembi ali uvajanju nove delovne operacije ali spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika , ki stori ta prekršek.

Vaši delavci potrebujejo usposabljanje za varstvo pred požarom? Pokličite nas.