SPREMEMBA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Ste vedeli, da je prišlo, do spremembe Zakona o delovnih razmerjih? Te spremembe se tudi nanašajo na področje varstva pri delu.

 V 45.členu Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) pravi, da mora delodajalec strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki opravlja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, obvestiti o zaposlitvi delavcev za določen čas oziroma začetku opravljanja začasnega dela delavcev, zaposlenih pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.