KONTROLNI PREGLEDI

V skladu z 13. členom Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) se morajo opravljati kontrolni pregledi, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kako pogosto je potrebno delati te kontrolne preglede?

Periodika kontrolnih pregledov je navedena v vašem požarnem redu.

 

Potrebujete našo pomoč. Pišite nam.