VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

1. Vzdrževanje motorne žage

Primerno vzdrževana motorna žaga je potrebna za varno in zdravo delo, ki zmanjšuje posledice prevelikih vibracij in hrupa. Motorna žaga mora imeti pravilno nabrušeno in napeto verigo. Tako so večji učinki pri delu, delo je varnejše, manj je utrujanja pri delu, veriga in letev imata daljše trajanje in je tudi manj okvar na žagi.
Delavec mora znati s pravimi tehnikami brusiti verigo in vzdrževati letev.

Veriga mora biti ves čas pravilno nabrušena:
-ustrezno oblikovani kot na rezilnem zobu in višina globinskega zoba
– bolje je brusiti večkrat po malo kot poredko in takrat premočno;
– če z verigo zadenete ob tla ali kamen in jo skrhate, potem jo čim prej nabrusite;
– za doseganje optimalnih kotov na rezilnem zobu je primerna okrogla pila, ki približno 10% gleda nad zobom
– veriga mora biti med delom ves čas pravilno napeta, toliko, da jo z roko še lahko potegnemo po letvi
– potrebno je vzdrževati tudi letev in jo občasno obračati.

Dnevno je potrebno kontrolirati:
– varnostno stikalo za plin
– zavoro verige
– lovilec verige
– letev in verigo
– antivibracijske čepe

Osebna varovalna oprema

– gozdarska čelada EN 397
– vezir EN 1731
– glušniki EN 352-1
– jakna BS EN 381-11
– proti vrezne hlače EN 381-5
– rokavice EN 381-7
– gozdarski čevlji EN 381-3

Ostalo pomembno za varno delo

Pri opravljanju gozdnih del z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare morata biti na delovišču vsaj dva delavca v vidni in slušni oddaljenosti.

Delavci oz. delovne skupine morajo biti med seboj oddaljeni najmanj za dve višini drevesa, na strmem terenu pa ne smejo delati drug nad drugim oziroma ena skupina nad drugo.

Delavec mora imeti pri sebi torbico s prvo pomočjo.
Vsak, ki dela z verižno motorno žago mora vedeti kako ustaviti hujšo krvavitev.

vir: VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO