POŽARNA STRAŽA

Kdaj se izvaja požarna straža?

Požarno stražo mora organizirati:

  1. kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
  2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
  3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
  4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju

Kdo lahko izvaja požarno stražo?

Gasilci  ( primer 1, 2, 3, 4) ali pa za gašenje usposobljene osebe (primer 1, 2):
-če je objekt z 1,2  stopnja požarne ogroženosti,
– če je manj kot 100 ljudi.