PRVA POMOČ NA DELOVNEM MESTU

Zakonska podlaga Delodajalec  mora  po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS 136/2006) določa ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu. Kaj je potrebno? Read More …

POŽARNA STRAŽA

Kdaj se izvaja požarna straža? Požarno stražo mora organizirati: kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov; kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila; prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, Read More …

VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

1. Vzdrževanje motorne žage Primerno vzdrževana motorna žaga je potrebna za varno in zdravo delo, ki zmanjšuje posledice prevelikih vibracij in hrupa. Motorna žaga mora imeti pravilno nabrušeno in napeto verigo. Tako so večji učinki pri delu, delo je varnejše, manj je utrujanja pri delu, veriga in letev imata daljše trajanje in je tudi manj okvar na žagi. Read More …

KONTROLNI PREGLEDI

V skladu z 13. členom Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) se morajo opravljati kontrolni pregledi, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kako pogosto je potrebno delati te kontrolne preglede? Periodika kontrolnih pregledov je navedena Read More …

SPREMEMBA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Ste vedeli, da je prišlo, do spremembe Zakona o delovnih razmerjih? Te spremembe se tudi nanašajo na področje varstva pri delu.  V 45.členu Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) pravi, da mora delodajalec strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki opravlja strokovne Read More …

IZPIT IZ TGM

Kdo potrebuje izpit iz težke gradbene mehanizacije (TGM)? Zaposleni, ki se morajo usposobiti za upravljalca težke gradbene mehanizacije (nakladalec, bager, buldožer). Strojnik težke gradbene mehanizacije, ki želi ali mora premikati delovni stroj po javnih poteh ali cestah mora imeti vozniški izpit B kategorije oziroma izpit za voznika traktorja (kategorija F). Usposabljanje strojnika težke gradbene mehanizacije Read More …

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Kdo mora imeti oceno požarne ogroženosti? Oceno požarne ogroženosti morajo imeti izdelano lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov. Kdo lahko izdela oceno požarne ogroženosti? Oceno ogroženosti izdelajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene v Pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kako se izdela Read More …

PREGLED IN PREIZKUS DELOVNE OPREME

Kaj je delovna oprema? Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu. Obveznosti delodajalca Delodajalec mora po Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme  zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Zakon o varnosti in Read More …

VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi. Za vas organiziramo usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi.   Delavec na usposabljanju pod temo Varnost in zdravje pri delu z nevarnimi snovmi spozna nevarne lastnosti nevarnih snovi, pikograme, varnostne liste, preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega dela in varnega delovnega okolja, predstavljeni so mu ukrepi, ki jih Read More …