VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi. Za vas organiziramo usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi.   Delavec na usposabljanju pod temo Varnost in zdravje pri delu z nevarnimi snovmi spozna nevarne lastnosti nevarnih snovi, pikograme, varnostne liste, preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega dela in varnega delovnega okolja, predstavljeni so mu ukrepi, ki jih Read More …

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije? Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet po Zakonu o kemikalijah. Za izvajanje tega zakona se določi svetovalca za kemikalije. Svetovalec za kemikalije mora imeti z vami sklenjeno pogodbo. K vlogi za pridobitev dovoljenja se doda izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za Read More …