OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. Zakon ZVZD-1 predpisuje kar nekaj obveznosti delodajalcu. Kdo je po ZVZD-1 delodajalec? Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na kakršnikoli drugi pravni podlagi Read More …