Storitve, ki jih nudimo v sklopu projektiranja:

- projektiranje elektro instalacij po ZGO
- izvajanje elektro nadzor pri gradnji objektov po ZGO
- izvajanje del kot odgovorni vodja posameznih del
- meritve elektro instalacij in strelovodov
- izdelujemo oceno tveganja udara strele po IEC 62305-2
- projektiramo in izdelamo napravo za kompenzacijo jalove energije
- projektiramo in izdelujemo servosisteme
- projektiramo in izdelujemo solarne kogeneracije

Vas zanima cena? Pišite nam
Predračun


Delamo strokovno, hitro in smo konkurenčni.