construction-679987

Varstvo pri delu
Pomagali vam bomo urediti vse zakonsko zahtevane obveznosti s področja varstva pri delu.

Več tu

Varstvo pred požarom
Pomagali vam bomo urediti vse zakonsko zahtevane obveznosti s področja požarne varnosti.

Več tu

Projektiranje
Za vas bomo pripravili projektno mapa za elektro inštalacije in izvajali elektro nadzor pri gradnji objektov. Več o tem si preberite tu.

Več tu

Sistemi
Pomagali vam bomo pri postavitvi in vzdrževanju sistema ISO 14001,ISO 9001 in OHSAS 18001
Potrebujete HACCP? Pomagamo vam pri pripravi potrebne dokumentacije.

Več tu

experiment-220023

Nevarne snovi
Potrebujete svetovalca za kemikalije? Pomagamo vam pri pripravi navodil za varno rokovanje, usposabljanje zaposlenih, pri sestavi in dopolnjevanju varnostnih listov.

Več tu

Razvoj in raziskave
Razvoj delamo na področju izkoriščanja solarne energije, varnega shranjevanje energije in varnega gašenja sočnih elektrarn.
Pomagamo vam tudi pri avtomatizaciji in optimizaciji vaših procesov z novimi izvirnimi rešitvami.

Več tu

 

izvir pitne vode

Analiza pitne vode
Potrebujete analize pitne vode za potrebe notranjega nadzora po sistemu HACCP? Prepustite to nam.

Več tu